top of page
Barn

Velkommen til
ASKELADDEN BARNEHAGE

Nesodden

Den lille barnehagen, med brennende ønske om å verne om barns rett til fri lek!

VÅR VISJON

Våre hovedsatsningsområder

Barn som blåser såpebobler

Lek - Vår kjerneaktivitet

I Askeladden har vi valgt lek som satsningsområde. Dette tar utgangspunkt i at vi ønsker å lage en barnehage som gir mening for de barnehagen er for- nemlig barna. I et medvirkningsperspektiv vet vi at hvis barna får velge, velger de lek- hele dagen. Vi bruker lek som grunnlag for flere ulike aktiviteter fordi vi mener at det er gjennom leken barna lærer om og begriper seg på verden omkring seg. Med lek som premiss mener vi at barna får meningsfulle dager der deres initiativer preger innholdet i størst mulig grad.

Skog

Fantastiske uteområder

Askeladdens uteområde er tilknyttet skogen, noe som gjør utearealet til en naturtomt. Det består av trær, røtter, kupert terreng og utgjør et spennende lekemiljø for barn i alle aldre. Fysioterapeuter som kommer på besøk til oss blir mektig imponert over barnas lekemiljø, og mener vi har den beste utelekeplassen på Nesodden! 
I tillegg til det inngjerdede uteområdet leier vi en del av skogen, der vi blant annet har grillhytte og naturlekeplass. Barnegruppen tilbringer mye tid ute, og bruker nærmiljøet aktivt.

Barn som tegner

Ideell drift som gagner barnehagen i felleskap

Askeladden er en ideellt drevet virksomhet, der foreldrene sammen driver barnehagen. At det ikke tas ut utbytte eller brukes penger på administrasjon utover styrerstillingen tilsvarer at alle penger som kommer inn i form av foreldrebetaling og tilskudd går tilbake til driften.

Barn som leker med klosser

Høy bemanning

Vi har også prioritert langt høyere bemanning enn hva kravet tilsier. Vi er opptatt av at barna så langt det lar seg gjøre skal få oppleve trygghet og omsorg fra tilstedeværende ansatte.

Barn med gummistøvler

Våre prioriteringer for å skape et best mulig barnehagetilbud

Askeladden er en barnehage for deg som ønsker en barnehage hvor omsorg er i fokus, og hvor innholdet er på barnas premisser. Dette krever ansatte som er tilstedeværende og har tid til å se akkurat ditt barn og dets behov og innspill. Derfor prioriterer vi på måter som gjør dette mulig.  
Vi har ansatte som er sterkt engasjerte i barnehage og barns oppvekstforhold.

Barn som løper

Høy pedagogandel

I Askeladden har vi prioritert høyere pedagogandel enn det vi er lovpålagt, fordi vi vet at høy barnehagefaglig kompetanse blant personalet kommer barna til gode.

bottom of page