top of page

Om oss

Vi ønsker å "legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap”

Askeladden er en privat, foreldrestyrt barnehage, med et løfte om at alle barnehagens midler alltid skal komme barnehagensfelleskap til gode.

Vi er en liten enavdelings barnehage med plass til 23 barn i alderen 1-6 år.

Vi nyter fordelene av beliggenheten ved skog og sjø, og har naturen som ramme for alt vi gjør.

Dette gir gode forutsetninger for å skape felles hverdager som favner barns behov for forutsigbarhet, små grupper, muligheter for tette og sterke relasjoner i et godt omsorgsmiljø fylt av stimulerende og utforskende aktiviteter.

For mer informasjon utforsk vår hjemmeside eller ring oss!

 

Når vi beveger oss inn i ulike miljøer og erfaringer på barnas egne premisser, lar vi dem utforske sin egen nysgjerrighet og selvfølelse i verden rundt dem. 

Med vår fordypning i barns behov og utvikling i de tidligste årene av livet, er vi godt rustet til å imøtekomme hvert barn med dets unike behov og interesser.

Vårt fokus - er barnas behov!

Image by Brands&People
bottom of page